OBH Nordica

OBH Nordica

International begrænset garanti

Garantien

OBH NORDICA garanterer mod produktionsfejl i materialer og håndværksmæssig udførelse i garantiperioden i de lande***, der er medtaget på landelisten med start fra den oprindelige købsdato eller leveringsdato.

*** Hvis et produkt er købt i et land fra listen og efterfølgende er brugt i et andet land fra listen, gælder den internationale OBH NORDICA-garantiperiode, som er gældende i produktets brugsland, selvom produktet er købt i et andet land på listen, der har en anden garantiperiode.
Reparationsprocessen for produkter, der er købt uden for brugslandets grænser, kan være længere, hvis produktet ikke er solgt lokalt af OBH NORDICA. Hvis produktet ikke kan repareres i det nye land, er den internationale OBH NORDICA-garanti begrænset til udskiftning med et lignende produkt eller et alternativt produkt til en tilsvarende pris, hvor det er muligt.

Den internationale producentgaranti omfatter alle udgifter i forbindelse med genopretning af det dokumenteret defekte produkt, så det opfylder de oprindelige specifikationer ved hjælp af reparation eller udskiftning af alle defekte dele samt den nødvendige arbejdskraft. OBH NORDICA kan vælge at tilbyde et tilsvarende eller bedre erstatningsprodukt i stedet for at reparere et defekt produkt. OBH NORDICAs eneste forpligtelse og din eksklusive ret i henhold til denne garanti er en sådan reparation eller et sådant erstatningsprodukt.

Dette produkt repareres af OBH NORDICA under og efter garantiperioden.
Tilbehør, reservedele og dele der kan udskiftes af forbrugeren kan købes, såfremt de er lokalt tilgængelige og beskrives på OBH NORDICAs hjemmeside www.obhnordica.com

Begrænsning for ikke husholdningsbrug

Ved tilfælde af ikke hjemmebrug og/eller ikke privat brug gælder kun OBH NORDICAs kommercielle garanti på 1 år.

Betingelser & undtagelser

OBH NORDICA har ingen forpligtelse til at reparere eller erstatte produkter, hvor der ikke er fremlagt et købsbevis. Produktet kan indleveres direkte og personligt eller pakkes forsvarligt og returneres som registreret/anbefalet forsendelse (eller tilsvarende forsendelsesmetode) til et autoriseret OBH NORDICA-servicecenter.

Komplette adresseoplysninger for autoriserede servicecentre i de enkelte lande er angivet på OBH NORDICAs website (www.obhordica.dk) eller oplyses på de relevante numre, der er inkluderet på landelisten, som ved forespørgsel oplyser den relevante postadresse. For at kunne tilbyde den bedst mulige eftersalgsservice og konstant forbedre kundetilfredsheden, kan det ske at OBH NORDICA sender en tilfredshedsundersøgelse til alle kunder som har fået sit produkt repareret eller ombyttet på et OBH NORDICA autoriseret servicecenter.

Denne garanti omfatter produkter der er købt og anvendes til husholdningsbrug og dækker ikke skader, der opstår som følge af misbrug, forsømmelighed, manglende overholdelse af instruktionerne fra OBH NORDICA, uautoriseret reparation af produktet, mangelfuld emballering af ejeren eller forkert håndtering af transportører.

Den omfatter heller ikke normal slitage, vedligeholdelse eller udskiftning af sliddele samt følgende

  • Anvendelse af forkert type vand
  • Skader eller dårlige resultater som følge af forkert spænding eller frekvens som oplyst på produktets specifikation
  • Afkalkning (al afkalkning skal udføres i overensstemmelse med brugsanvisningen)
  • Skader inklusive ild, oversvømmelse etc.
  • Mekaniske skader, overbelastning
  • Indtrængning af vand, støv eller insekter i produktet (undtagen produkter, der er specielt designet til at fange insekter)
  • Skader på glas eller porcelæn i produktet
  • Omfattende professionel brug som led i en virksomheds hovedaktivitet
  • Skade som følge af lynnedslag eller overspænding

Lovmæssige forbrugerrettigheder

Denne internationale OBH NORDICA-garanti påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder, disse rettigheder kan ikke begrænses, ansvarsfraskrivelse er ikke mulig – og garantien påvirker heller ikke forbrugerens rettigheder i forhold til den forhandler, som produktet er købt fra. Denne garanti giver forbrugeren specifikke juridiske rettigheder, og forbrugeren kan også have andre juridiske rettigheder, der varierer fra stat til stat og fra land til land. Forbrugeren kan påkalde disse rettigheder efter eget skøn.

OBH NORDICA er registrerede varemærker, der tilhører Groupe SEB.
Opbevar dette dokument, hvis du ønsker at gøre et krav gældende under garantien