Data Protection Policy

Read more about our Privacy Policy here

On May 25th 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. In order to meet the requirements of this law, we have created a Data Protection Policy. The last version of this policy can be found on our website and it contains information about how we handle personal data. For us, it is important to inform you that we take this legislation seriously and that we have developed internal guidelines and practices to comply with the new law. It is essential for us in the Nordic Groupe SEB affiliates that you feel safe with how we handle your personal information.

Processing of personal data

We process your personal information in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Your integrity is important for us and we want to be transparent about how your personal information is handled.

What is a personal data

Personal data is all information that can be used to identify an individual, such as name, address, phone number or e-mail address. All processing of personal data is done with high security and confidentiality.

Storage of personal data

All processing of personal data is handled in accordance with applicable legislation. This means that we do not save personal data longer than necessary for the purpose of the processing. This also implies that data will be deleted as soon as it is no longer relevant or necessary for the purpose that is was collected for. We have separate procedures regarding all the storage of personal data.

Application information

When you apply for a position we ask you to provide us with personal information (name, contact details, address, telephone number and e-mail address) and your CV in electronic form (Word or PDF file) or by extracting your CV from your LinkedIn profile. The application data can only be seen by HR staff who work with the current recruitment and for the top candidates selected, the hiring manager will also get to see your CV. We use this information to understand your personal profile and asses how it matches the available position that we have. The information is also used to keep in touch with you regarding the current recruitment.

Handling of social security numbers - employment number

We only use social security numbers when it is necessary and needed for identification. In cases where it is sufficient, only employment numbers will be used. This is to minimize the use of social security numbers.

Your rights

Data protection legislation gives you rights regarding the processing of your personal data. For example, you have the right to access your personal information, request that your information is corrected/updated, that the processing is limited or that your data is deleted.

What personal data is collected about you as a consumer

We collect information about our consumers in conjunctions with complaints and compensations in the form of new goods or cash. Personal data such as address details and bank details in connection with any cash payment is saved for five years according to the Accounting Act. In our stores, our customers also have the possibility to register themselves (name and e-mail address) to receive newsletters from the store. All data about our customers is stored securely and will not be used for marketing or shared with any third party.

About cookies

Cookies are used on our websites. This means that information about your visit and the pages that you have visited can be stored. When visiting our websites, different techniques can be used to recognize you with the purpose of learning more about our visitors. This can be done directly by us or through the use of a third party.

What is a cookie?

Cookies are small text files stored on the visitor's computer or mobile device who can, among other things, save personal settings and track what the visitor does on the website. You can set your browser to prevent cookies from being stored or request confirmation before a cookie is stored. This way, you can decide if you want to accept or reject each individual cookie. You can always change the settings for cookies in your web browser. Read more about our cookies policy here.

Why do we use cookies?

We use cookies to get web statistics. We need these statistics to further develop our websites.

Social Media

Our websites may contain features associated with social media such as Facebook, Twitter and LinkedIn which have their own privacy policy. We recommend that you always review their terms of service before leaving personal information as we do not assume any responsibility for these features.

Changes to the policy

This Privacy Policy may be updated to meet new legal or technical requirements. The latest updated version of the privacy policy is always available on this page.

If you have questions about data protection, contact privacy@groupeseb.com.

Cevoid Policy

TEFAL - OBH Nordica Group AB ("Gruppen", "vi", "os") lægger stor vægt på beskyttelsen af dit privatliv. I løbet af koncernens aktiviteter, især når du interagerer med os og/eller med vores produkter, behandler vi oplysninger, der direkte eller indirekte kan relateres til dig ("personoplysninger"). Formålet med denne meddelelse er at give dig oplysninger om koncernens behandling af dine personoplysninger.

1. Kategorier af personlige data

I overensstemmelse med princippet om relevans og minimering af persondata vil koncernen kun behandle persondata, der er strengt nødvendige til de formål, der er anført i denne meddelelse.
Sådanne personoplysninger tilhører følgende kategorier:

 • "Identitetsdata", det brugernavn, der bruges til at poste på det sociale medie;
 • "Fotografier": billeder, der offentliggøres på sociale medier;
 • "Yderligere data": herunder alle data, der offentliggøres i forbindelse med det indhold, der offentliggøres på sociale medier.

I de fleste tilfælde indsamles disse data direkte fra dig. De kan dog også indsamles fra tredjeparter (f.eks. andre enheder i koncernen osv.).

2. Formål og retsgrundlag

Koncernen behandler personoplysninger, der tilhører de ovennævnte kategorier, til følgende formål: Formål Juridisk grundlag
For at gøre det muligt for os at indsamle det indhold, du poster på sociale medier, og offentliggøre det på koncernens hjemmesider for at promovere vores produkter. Behandlingen er baseret på dit samtykke.

I nogle tilfælde vil vi udarbejde statistikker, markedsundersøgelser og analysere tendenser med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester. Til det formål vil vi bruge anonymiserede oplysninger i aggregeret format, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at identificere dig personligt, hverken direkte eller indirekte.

3. Levering af personlige data

Generelt er afgivelsen af dine personlige data frivillig. Under visse omstændigheder kan koncernen dog være forpligtet ved lov til at behandle dine personlige data for at overholde gældende lovgivning. I andre tilfælde, selv hvor indsamlingen af dine data ikke er påkrævet ved lov, er vi nødt til at indsamle dine data, fordi det er et kontraktligt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt med dig. Hvis du nægter at give os de relaterede personoplysninger, vil koncernen således ikke være i stand til at sælge sine produkter til dig/levere sine tjenester til dig.

4. Modtagere af personlige data

Dine personlige oplysninger kan deles med andre enheder i Groupe SEB (en liste over Groupe SEB-brands er tilgængelig på denne adresse: https://www.groupeseb.com/en/our-brands.)
I overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning kan personoplysninger desuden deles med tredjepartsmodtagere, der tilhører nedenstående kategorier:

 • kommercielle partnere (såsom virksomheder, der deltager i co-branding-events med gruppen);
 • tekniske udbydere (såsom hosting-, sikkerheds- og it-overvågningsfirmaer, softwareudbydere);
 • leverandører af marketingtjenester (såsom reklamebureauer, udbydere af anmeldelser/verificerede anmeldelser, markedsundersøgelseskonsulenter eller virksomheder, der giver os mulighed for at organisere lodtrækninger, konkurrencer og/eller kampagner)
 • udbydere af kunderelationer (såsom kundeservicebureauer, udbydere af kontoadministration, udbydere af salgssupport)
 • salgs- og logistikleverandører (såsom salgssupport, logistik- og/eller transportvirksomheder);
 • professionelle rådgivere eller konsulenter (f.eks. eksterne revisorer, advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaber);
 • efterfølgeren i tilfælde af en fusion eller et opkøb; og,
 • mere generelt, enhver person eller enhed, til hvem vi er forpligtet til at foretage en sådan videregivelse af en domstol med kompetent jurisdiktion eller af en statslig, skattemæssig eller anden regulerende myndighed, retshåndhævende myndighed eller lignende organ.

5. Overførsel af personlige data

Når de ikke er placeret i dit bopælsland, er de ovennævnte modtagere generelt placeret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller i lande, der sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af personoplysninger.

I nogle tilfælde kan personoplysninger dog overføres til et land, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af privatlivets fred. I dette tilfælde vil koncernen sikre, at der indføres passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom brug af "standardkontraktbestemmelser" som vedtaget af Europa-Kommissionen (flere oplysninger kan fås på følgende adresse: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Hvor det er nødvendigt, vil vi også bede om dit samtykke til overførslen af dine personlige data.

6. Opbevaring af personlige data

Dine personoplysninger vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til (under hensyntagen til gældende forældelsesfrister for etablering eller forsvar af juridiske krav).

For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger overvejer vi mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade fra uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, som vi behandler dine personoplysninger til, og om vi kan opnå disse formål på andre måder, og de gældende lovkrav.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personlige data (så de ikke længere kan forbindes direkte eller indirekte med dig) til forskning eller statistiske formål, og i så fald har vi lov til at bruge disse oplysninger på ubestemt tid uden yderligere varsel til dig.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

 • Ret til adgang, hvilket betyder, at du kan bede om at få adgang til alle eller dele af dine personlige data.
 • Ret til berigtigelse, hvilket betyder, at du kan bede os om at rette personlige data om dig, der er unøjagtige eller ikke opdaterede.
 • Ret til sletning, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder kan bede os om at slette alle eller dele af dine personoplysninger, især hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 • Ret til indsigelse, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Vi gør dog opmærksom på, at vi kan være nødt til at fortsætte med at behandle sådanne personoplysninger, hvis der er tvingende legitime grunde, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til begrænsning, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder kan anmode om, at personoplysninger, der vedrører dig, behandles på en begrænset måde, hvis du bestrider nøjagtigheden af personoplysninger, hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, hvis behandlingen af personoplysninger er ulovlig, og du modsætter dig sletning og i stedet anmoder om begrænsning, eller hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for os, men du kræver, at personoplysningerne bevares for at fastslå, gøre gældende eller forsvare et retskrav.
 • Ret til portabilitet, hvilket betyder, at du kan anmode om, at dine persondata eksporteres i et maskinlæsbart format til en tredjepart, når deres behandling udføres automatisk og er baseret på en kontrakt eller dit samtykke.
 • Ret til at trække samtykke tilbage, hvilket betyder, at når en behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. En sådan tilbagetrækning vil dog ikke påvirke lovligheden af behandlingsaktiviteter før tilbagetrækningen.
 • Du har også ret til at definere direktiver vedrørende opbevaring, sletning og kommunikation af dine personlige data efter din død.

Du kan udøve disse rettigheder ved at gå direkte til siden "Kontakt os" på vores hjemmesider eller ved at kontakte vores kundeservice via det telefonnummer, der er angivet på den relevante applikation.

Endelig har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor, eller hvor du mener, at der er opstået et problem i forbindelse med brugen af dine personlige data.

8. Dine markedsføringspræferencer

I overensstemmelse med dine præferencer, hvis du har givet samtykke til at modtage sådanne meddelelser, kan vi sende dig salgsfremmende og kommercielle tilbud, der sandsynligvis vil interessere dig, om produkter og tjenester, der tilbydes af koncernen eller andre Groupe SEB-brands, via post, e-mail, SMS og push-meddelelser og fra vores partnere, når det er relevant.

Du kan til enhver tid vælge ikke at modtage sådanne markedsføringsmeddelelser via afmeldingslinket i de relevante meddelelser, via parametrene på din smartphone eller tablet eller ved at logge ind på din kundeside.

9. Kontakt os

Du kan kontakte koncernen på følgende adresse:
TEFAL - OBH Nordica Group AB, Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg, Sweden

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du også kontakte os på https://legal.groupeseb.com/Privacy/contact.html .

10. Opdateringer

Denne informationsmeddelelse blev sidst opdateret den 23. majrd , 2023.