Gå til indhold

Det sociale ansvar

OBH Nordica er medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI), og vi har som medlem integreret BSCI’s Code of Conduct (adfærdskodeks) i vor indkøbsvirksomhed.

BSCI’s Code of Conduct (adfærdskodeks) henviser til internationale konventioner, såsom Universal Declaration of Human Rights, the Children’s Rights and Business Principles, FUN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD’s retningslinjer, UN Global Compact og International Labour Organization (ILO) Conventions and Recommendations, der er relevante til forbedring af arbejdsvilkårene i forsyningskæden.

Virksomheder, der understøtter BSCI’s Code of Conduct (adfærdskodeks) er engageret i de principper, der er angivet i denne tekst, og er forpligtet til indenfor deres indflydelsessfære at respektere menneskerettighederne.

BSCI og deres deltagere (BSCI Participants) udøver en konstruktiv og åben dialog mellem samarbejdspartnere og berørte parter for at styrke principperne om en socialt ansvarlig virksomhed. Derudover ser de opbygningen af arbejdsmarkedsrelationer mellem arbejdstagere og ledelse som nøglen til en bæredygtig virksomhed.

.

Produktet er lagt i indkøbskurven